Rabu, 28 Julai 2010

KESIHATAN REPRODUKTIF DAN ANDA

Amalan Cara Hidup Sihat Ke Arah Keluarga Sihat Dan Sejahtera

Apa Itu Kesihatan Reproduktif?
·         Kesihatan reproduktif adalah kesejahteraan fizikal, mental serta sosial dan bukan hanya ketiadaan penyakit berkaitan dengan proses, fungsi dan sistem reproduktif.
·         Ia merangkumi keupayaan untuk menjalin kehidupan seksual yang memuaskan dan selamat serta bebas membuat pilihan yang bertanggungjawab.

Apa Itu Kesihatan Seksual?

·         Kesihatan seksual adalah komponen penting dalam kesihatan reproduktif.
·         Ia merupakan keupayaan lelaki dan wanita melakukan aktiviti seks dengan bertanggungjawab dan selamat sama ada kehamilan diingini atau tidak.
·         Sekiranya kehamilan diingini, pasangan perlu bersedia untuk memikul segala tanggungjawab yang berkaitan dengannya.
Kenapa Kesihatan Reproduktif Penting Bagi Kesejahteraan Keluarga?
·         Keluarga merupakan unit asas produktif dan reproduktif dalam masyarakat.
·         Keluarga yang mengamalkan cara hidup sihat akan menghasilakan anak-anak yang mempunyai status kesihatan reproduktif yang lebih baik.
·         Setiap ahli keluarga mempunyai keperluan reproduktif yang khusus dan sekiranya difahami ia akan mengukuhkan kesejahteraan keluarga

Peranan Dan Tanggungjawab Ahli Keluarga
Peranan Suami Isteri
·         Kebahagiaan perkahwinan dan perhubungan antara suami isteri adalah berasaskan kepada sikap jujur, romantis dan kesediaan bermaaf-maafan antara satu sama lain.
·         Nyatakan perasaan dan kemahuan secara jujur dan terbuka khususnya dalam perhubungan seksual.
·         Setiap pasangan harus berbincang dan merancang bilangan, masa dan jarak kehamilan berdasarkan kemampuan mereka.
·         Menjadi contoh teladan yang baik kepada generasi muda.
·         Dapatkan bantuan professional sekiranya perlu.

Peranan dan Tangungjawab Ibu Bapa

·         Menjalin perhubungan yang mesra dan memupuk nilai-nilai murni dan harga diri anak dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.
·         Bersedia mendengar dan membimbing anak-anak dalam hal-hal kesihatan reproduktif.
·         Melindungi anak-anak daripada penderaan seks.
·         Mendidik anak mengenali sentuhan baik dan buruk dan melaporkan sebarang pencabulan.
·         Mengesan tingkahlaku dan gejala luar biasa dan mengambil tindakan sewajarnya.
·         Mengajar batasan dalam pergaulan.

Peranan Keluarga

·         Setiap ahli keluarga fungsi dan tanggungjawab dalam membina kesejahteraan keluarga.
·         Keluarga yang mengamalkan cara hidup sihat akan menyalurkan nilai-nilai positif kepada generasi muda.
·         Memenuhi dan menyediakan keperluan asas setiap ahli keluarga termasuk perlindungan dan kasih sayang.
·         Mempertahankan dan menggalakkan amalan tingkahlaku seksual yang sihat.
·         Setiap ahli keluarga perlu mempertingkatkan pengetahuan mengenai hal-hal kesihatan reproduktif bagi membolehkan diri membuat keputusan dan tindakan yang bijak.
·         Keluarga yang mengamalkan cara hidup sihat adalah keluarga yang sejahtera.

Selasa, 27 Julai 2010

SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN JASMANI DI MALAYSIA

1) ERA PRA-KOLONIAL (sebelum penjajahan Inggeris)

-          Sistem pendidikan di Tanah Melayu adalah sistem tidak formal seperti kelas-kelas agama dan Al-Quran, kelas kesenian dan pertukangan dan tiada pendidikan jasmani.
-          Murid-murid libatkan diri secara sukarela dalam pelbagai aktiviti kebudayaan dan permainan tradisional untuk isi masa lapang dengan cara yang menyeronokkan.
-          Kerja-kerja pertukangan dan kebun serta kesenian yang mengutamakan seni mempertahankan diri dianggap sebagai PJ.
-          Masyarakat libatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang berbentuk rekreasi seperti bersilat, berdayung, berenang, menari , bermain congkak, layang-layang dan sepak raga.
-          Aktiviti tersebut adalah sebahagian daripada kebudayaan rakyat pada masa itu.
-          Latihan jasmani dipertutunkan secara tidak formal kepada kanak-kanak melalui peniruan orang dewasa.
-          Kebanyakan penyertaan permainan berbeza mengikut kelas sosial masing-masing. Contoh: golongan biasa bermain sepak raga, gasing dan congkak. Golongan Istana akan menunggang kuda, memanah dan memburu.
-          Secara amnya, PJ pada masa ini boleh dibahagikan kepada tiga bentuk, iaitu aktiviti-aktiviti:-
o   Permainan masa lapang
o   Keperwiraan
o   Senaman tradisional


2) ERA PENJAJAHAN

a)    Era Kolonial Inggeris Lama)
-          PJ yang formal masih tiada dalam jadual persekolahan walaupun sekolah-sekolah telah ditubuhkan semenjak tahun 1821.
-          Permainan-permainan baru seperti bola sepak, hoki, ragbi dan badminton telah mula diperkenalkan oleh penjajah dan peniaga-peniaga.
-          Tujuan PJ pada masa ini adalah untuk mengekalkan status quo penjajahan Inggeris dimana latihan jasmani dicampur dengan berkebun supaya rakyat kekal menjadi pesawah.
-          Sebelum mulakan pelajaran harian, murid-murid akan disuruh berkebun dan bersenam.
-          1890-an : Murid-murid perempuan mula diajar olahraga, murid-murid lelaki diberi latih tubi di sekolah-sekolah.
-          1900-an : Pihak Inggeris mula mengawal perkembangan kehidupan penduduk-penduduk ternasuk bidang pendidikan.
-          1913-an : Maktab perguruan di Matang, Perak ditubuhkan untuk membolehkan bakal-bakal guru diberi latihan berkawad dan mereka digalakkan memasuki pasukan-pasukan sukarelawan.
-          1922-an : MPSI dibuka di Tanjung Malim, latihan jasmani dan kebersihan dalam kurikulum diutamakan.
-          1920-an : Keutamaan diberi kepada aktiviti senaman, latihan kawad, dan permainan yang membawa pengaruh penjajahan Inggeris.
-          Tahun 1924 : Seorang pengusaha PJ utk negeri-negeri selat telah dilantik. Sukatan pelajaran PJ belum tersusun dan guru-guru yang tak pernah terima latihan PJ ditugaskan mengajar mata pelajaran tersebut.
-          Tahun 1930-an : Usaha rancangan PJ untuk sekolah-sekolah dimulakan. Sukatan yang digunakan ialah Latihan Fizikal. Rancangan latihan guru PJ mula dilancarkan ke suluruh negara melalui kursus perkhidmatan. Masayarakat mula sedar kepentingan PJ.
-          1940-an : Sukatan pelajaran telah disemah dan dikaji semula untuk dikemas kini supaya selaras dengan perkembangan pendidikan.

b)   Era Penjajahan Jepun
-          Rancangan yang diusahakan dalam pendidikan telah tergendala.
-          Latihan jasmani bertujuan membentuk individu yang patuh kepada arahan, taat pada pemerintah dan berdisiplin.
-          Arahan diberi dalam Bahasa Jepun dan kanak-kanak terpaksa membuat senaman beramai-ramai setiap pagi selama 30 minit.
-          Murid telah diperkenalkan sejenis latihan jasmani yang dipanggil Tai Sho yang lebih kurang sama dengan latih tubi beramai-ramai.
-          Pengajaran latihan jasmani lebih bercorak ketenteraan.
-          Di setengah sekolah latihan berkawad diadakan sekeliling kampung berhampiran dengan sekolah dan murid juga menjalani latihan berkebun.

3) ERA KOLONIAL (pemerintahan British ataupun sebelum merdeka)

-          Tujuan PJ seakan sama dgn tujuan semasa era kolonial Inggeris lama.
-          Sekolah dibuka semula dan latihan jasmani sebagai satu mata pelajaran dikekalkan di sekolah.
-          Senaman diadakan 30minit setiap hari seblum masuk belajar.
-          Pertandingan senaman dan permainan seperti yang dijalankan sebelum penjajahan jepun dihidupkan semula.
-          Tidak semua sekolah dapat jalankan latihan jasmani dengan sepenuhnya.
-          Ada sekolah kekurangan kemudahan, kawasan dan guru-guru terlatih dalam pengajaran latihan jasmani.
-          Rancangan latihan perguruan termasuk pengajaran latihan jasmani diteruskan semula di MPSI dan MPPM, Melaka utk tambah bilangan guru senaman.
-          1946-1948, sukatan pelajaran latihan jasmani dikeluarkan dan diterbitkan oleh MPSI untuk mengadakan sukatan yang formal untuk sekolah rendah dan menengah.
-          1950an, kepentingan PJ meningkat kerana diwajibkan di semua sekolah.
-          Setiap hari persekolahan, latiahn jasmani dan berkebun diadakan 30minit sebelum masuk kelas.
-          Aktiviti luar diadakan pada hari Sabtu.
-          1952, guru tempatan dihantar ke luar negara untuk luaskan pengetahuan tentang PJ.

4) ERA SELEPAS MERDEKA

-          1960an, Sukatan pelajaran PJ dikaji semula.
-          1966, wujud sukatan pelajaran PJ untuk kanak-kanak laki dan perempuan.
-          Tujuannya untuk membolehkan semula sekolah guna satu sukatan pelajaran PJ yang baru dan lebih sesuai bagi kank-kanak dinegara kita.
-          Usaha meninggikan mutu pelajaran PJ disekolah diteruskan dgn penubuhan MPIK di Cheras.
-          Kursus tambahan 1tahun diadakan di MPIK (1960) dan kurikulumnya seakan sama dengan KDP PJ di britain dan kursus tambahan untuk guru wanita (1961).
-          Rancangan PJ di sekolah diutamakan aktiviti sukan dan permainan.
-          Pertandingan permainan dan olahraga sebagai aktiviti lanjutan PJ di sekolah.
-          1958, Kementerian Pelajaran tubuhkan MSSM.
-          PJ menjadi mata pelajaran wajib dalam kurikulum sek. ren dan men.
-          1971, Sukatan PJ disemak semula dan dikeluarkan dalam BM dan BI (lebih berkesan dan dinamik kerana memberi fokus kepada kesan pergerakan dan kemahiran termasuk taraian moden, taraian pendidikan dan gimnastik untuk perempuan).
-          1977, UM memasukkan PJ ke dalam kurikulum kursus diploma pendidikan.
-          Tujuannya untuk melengkapkan bakal-bakal guru siswazah dgn kemahiran dan pengetahuan dalam pengajaran PJ.


Isnin, 12 Julai 2010

Prinsip dan Prosedur T.O.T.A.P.S
T.O.T.A.P.S adalah satu kaedah membuat penilaian terhadap kecederaan mangsa

T = Talk (Bercakap)
Bercakap dengan mangsa yang mengalami kecederaan.Bolehkah mangsa itu bercakap? Tanya mangsa ; Tujuannya mengetahui serba sedikit latar belakang kemalangan dan keadaan mangsa seperti : Di mana bahagian yg sakit / tempat tercedera? ..... peringkat kesakitan ! Bagaimana dengan penglihatan (kabur atau Jelas)? ..... boleh dengar atau tidak !

O = Observe (Melihat Keadaan)
Lihat, perhatikan dan periksa tempat kecederaan dan keadaan mangsa seperti di bahagian kepala dan kulit (lebam, bengkak atau pendarahan) , perubahan suhu badan serta pernafasan dan denyutan nadi (nomal atau tidak). Perhatikan dan pastikankan darjah kecederaan mangsa

T = Touch (Sentuh)
Sentuh bahagian yang cedera dengan perlahan dan berhati-hati. Periksa sebarang bengkak atau defomiti yang dialami anggota badan yang terlibat . Beritahu dulu mangsa sebelum memeriksa dan menyentuh bahagian tercedera, ini mengelakkan mangsa terkejut dengan sentuhan tersebut.

A = Active Movement (Pergerakan Aktif)
Arahkan dan minta mangsa supaya menggerakkan anggota badan yg cedera seperti tangan, kaki dan kepala; tujuannya mengesan tahap kecederaan. Mangsa akan melakukan pergerakan sendiri secara aktif tanpa bantuan individu lain. Sekiranya mangsa rasa sakit, rujuk kepada pakar perubatan dgn segera

P = Passive Movement (Pergerakan Pasif)
Bantu seandainya mangsa tersebut tidak dapat menggerakkan bahagian anggotanya sendiri. Beritahu mangsa tersebut bahawa kita hendak membantunya untuk menggerakkan anggotanya. Bantu mengerakkan bahagian yang cedera secara perlahan-lahan ; tujuan untuk memeriksa/menentukan tahap kecederaan/kesakitan yg diialami. Regangkan otot dan benarkan bermain semula jika pasti kecederaan tidak serius

S = Skill (Kemahiran)
Arahkan mangsa melakukan pergerakan asas seperti berdiri, berjalan, berlari dan melompat sambil melakukan kemahiran permainan yg mudah untuk memastikan tahap kecederaan yg dialami. Jika berasa sakit, bawa mangsa ke hospital atau klinik untuk mendapatkan rawatan doktor atau paramedik. Jika tiada tanda berlakunya kecederaan yg khusus, benarkan mangsa meneruskan aktiviti.

Assessing Injuries with TOTAPS!
Injury management involves identifying an injury, treating it and then returning
to the sport. It’s extremely important that sports players are adequately rehabilitated before returning to their sport. If they are not, the injury can become lead to other complications.

For serious injuries,
like spinal injuries, get help first. If you are unsure get help.
To assess all other injuries, remember TOTAPS!
TOTAPS
Talk
Ask the player what happened.
Where does it hurt?
What kind of pain is it?
What day is it etc for head injuries.
Observe
Look at the affected area for redness or
swelling.
Is the injured side different from the
other side?
Touch
Touch will indicate warmth for
inflammation – touch also assesses
pain.
Active movement
Ask the injured player to move the
injured part without any help.
Passive movement
If the player can move the injured part,
carefully try to move it yourself through
its full range of motion.
Skill test
Did the active and passive movement
produce pain? If no, can the player
stand and demonstrate some of the
skills from the game carefully? If an
injury is identified, remove the player
from the activity immediately.


Rabu, 7 Julai 2010

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN FOLIO PJK

  1. Format : 1.1 Kertas A4
                     1.2 Kertas berwarna putih sahaja (kecuali kulit luar)
                           1.3 Tulisan tangan yang kemas dan bersih                     
                                 Jika komputer, gunakan huruf Arial atau New Times Roman;
                                 Font 12

  1. Muka depan: 2.1 Nama penuh pelajar
            Tingkatan
            Nama guru penilai

  1. Kandungan: 3.1 Penghargaan
            Pengenalan (kepada tajuk utama folio)
            Tajuk utama dan sub-tajuk

Contoh;
Tajuk utama: Kelenturan
Sub-tajuk: a. Definisi
                  b. Cadangan aktiviti
                  c. Kaedah latihan
                  d. Faedah latihan
                  e. Aspek-aspek keselamatan
                                 
            Lampiran
            Rujukan

  1. Guru penilai ialah guru PJK masing-masing 
  1. Penilaian: A - Cemerlang
                       B -  Kepujian
                       C -  Memuaskan
                       D -  Lemah

6.   Tarikh serahan: Sebelum atau pada 15 OGOS 2010 

  1. Cadangan tajuk folio:
(PILIH SATU TAJUK SAHAJA) 

      TINGKATAN 1

a.       Kaedah dan faedah latihan kelenturan
b.       Kaedah dan faedah latihan kuasa
c.       Kemahiran bola sepak
d.       Kemahiran bola jaring
e.       Fasa-fasa dalam acara lari pecut
f.        Acara lontar peluru
g.       Cara mendiri dan menggunakan khemah
h.       Isu-isu dalam sukan:    * Rasuah
                                     * Penggunaan bahan terlarang

TINGKATAN 2

             a.       Aktiviti latihan parcouse dan latihan fartlek
b.       Komposisi badan
c.       Aktiviti kuasa
d.       Aktiviti kelajuan
e.       Kemahiran bola baling
f.        Kemahiran badminton
g.       Acara lari berganti-ganti
h.       Merejam lembing
i.         Aktiviti orienteering
j.         Isu-isu dalam sukan:    * Pakaian
                                                  * Idola

TINGKATAN 3

 a.       Aktiviti parlof
b.       Aktiviti kuasa
c.       Aktiviti kelajuan
d.       Kemahiran bola tampar
e.       Kemahiran sofbol
f.        Acara jalan kaki
g.       Acara lempar cakera
h.       Gimnastik irama
i.         Kerjaya dalam sukan
j.         Isu-isu dalam sukan: * Keganasan dalam sukan
                                   * Komersialisme dalam sukan

  TINGKATAN 4

a.       Kemahiran hoki
b.       Aktiviti daya tahan kardiovaskular
c.       Aktiviti kekuatan otot
d.       Kemahiran tenis
e.       Kemahiran sepaktakraw
f.        Acara lari berpagar
g.       Acara lompat jauh
h.       Acara lompat kijang
i.         Aktiviti perkhemahan
j.         Pemain-pemain (ahli-ahli sukan) profesional
k.       Isu-isu dalam sukan: * Personaliti
                                  * Disiplin dalam sukan

TINGKATAN 5

a.       Long-slow distance run (LSD)
b.       Kekuatan otot
c.       Kemahiran ragbi
d.       Kemahiran bola keranjang
e.       Kemahiran kriket
f.        Acara lari berhalang
g.       Acara lompat tinggi
h.       Aktiviti abseiling
i.         Isu-isu dalam sukan:  * Gangguan seksual
                        * Penggunaan bahan terlarang

DAFTAR AHLI

Untuk berkongsi hasil tulisan anda dengan rakan-rakan guru yang lain dan untuk sebarang pertanyaan, sila e-mel ke khairulsham80@yahoo.com

Saya mempersilakan anda untuk berkongsi maklumat tentang segala hal yang berkaitan pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. postla maklumat yang anda rasakan boleh dikongsi oleh rakan rakan kita yang memerlukan. Emailkan ke khairulsham80@yahoo.com atau khairulsham80@gmail.com sekian..

NOTA-NOTA UNTUK DIKONGSI BERSAMA

SUKATAN PELAJARAN

1. Pendidikan Jasmani
2.
Pendidikan Kesihatan

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN


1. Pendidikan Jasmani Tingkatan 1
2. Pendidikan Jasmani Tingkatan 2
3. Pendidikan Jasmani Tingkatan 3
4. Pendidikan Jasmani Tingkatan 4
5. Pendidikan Jasmani Tingkatan 5
6. Pendidikan Kesihatan Tingkatan 1
7. Pendidikan Kesihatan Tingkatan 2
8. Pendidikan Kesihatan Tingkatan 3
9. Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4
10. Pendidikan Kesihatan Tingkatan 5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

1. Tingkatan 1
2.
Tingkatan 2
3.
Tingkatan 3
4.
Tingkatan 4
5.
Tingkatan 5

CARTA GANTT PENDIDIKAN JASMANI

1. Tingkatan 1
2.
Tingkatan 2
3.
Tingkatan 3
4.
Tingkatan 4
5.
Tingkatan 5

CARTA GANTT PENDIDIKAN KESIHATAN

1. Tingkatan 1
2.
Tingkatan 2
3.
Tingkatan 3
4.
Tingkatan 4
5.
Tingkatan 5INDEKS JISIM BADAN

This is the official classification of the Body Mass Index from the WHO. Meaning BMI Normal weight 19–24,9 Over weight 25–29,9 Obesity I 30–34,9 Obesity II 35–39,9 Obesity III ≥ 40
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...